pinahusay ng mga tainga colne ang pagyurak ng karbon ng karbon