kung paano i-calculategrindablity vs tph sa gradyong minahan