balangkas ng pagsusuri ng dokumento ng mill mill vendor dokumento