tipikal na halaga para sa index ng trabaho sa bono para sa apog