pagkonsumo ng kuryente ng halaman ng koryente ng enerhiya