seperation o pag-aalis ng ideyang magnisium oand mula sa mineral ng chrome