pambansang mga mina sa mga dulang africa na mga dehado