ang mga industriya ng dalang gilingan ay nag-address sa jabalpur